Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Αξιολόγηση προσφορών για τη 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομής στην Καλαμάτα

ΠΡΑΞΗ 3η

Σήμερα,  28 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο της Διευθύντριας  του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, η Επιτροπή Αξιολόγησης  Προσφορών αποτελούμενη από:
•Πρόεδρο:  Κατσαρός Βασίλειος, Υποδιευθυντής του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας
•Μέλος Α:  Γεωργίου Χριστίνα
•Μέλος Β:  Νάσαινα Μαρίνα
•Μέλος Γ:  Σιαχάμη Νικόλαο, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας
•Μέλος Δ:  Κουμάκης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του 15μελούς μαθ. συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας 
συνεδρίασε  με  θέμα: «Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμάτα» στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού χορωδιών που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα, και αφού έλαβε υπόψη της:
α) τη  με  αρ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. με θέμα "Εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας. (άρθρο 3)
β) τη με αρ.7/15‐9-2017 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας
γ) την υπ'αριθμ. 3859/26-9-2016 απόφαση της ΔΔΕ Αργολίδας με θέμα: Έγκριση 
υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016-2017.
δ) τη με αρ. πρωτ. 640/2592017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή,
και μετά από επισταμένη έρευνα και αξιολόγηση  των κατατεθημένων στο Σχολείο μας κλειστών προσφορών των παρακάτω Τουριστικών Γραφείων, διαπιστώνει ότι προσφορές κατατέθηκαν από τους παρακάτω αναφερόμενους με αντίστοιχα αναγραφόμενα ποσά:

Προσφορές:                             Ποσό
1.   Zafiris Tours                       3.740,00€
2.  Staikos                                  3.960 
3.  Ψυχογυιός                           4.048,00 €

Ύστερα από τα ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα:

Κρίνει και κατακυρώνει την προσφορά  υπέρ του τουριστικού γραφείου «Zafiris Tours» με το ποσό των  3.740,00€ για το συνολικό κόστος και το ποσό των 85,00 € ανά μαθητή, επειδή  ανταποκρίνεται  πλήρως  στις  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στην  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραπάνω εκπαιδευτική επίσκεψη.

Για το θέμα  αυτό  συντάχτηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.
Η Πρόεδρος                                                                                        Τα  μέλη 
Χατζηνικολάου Ελισάβετ                                                        Γεωργίου Χριστίνα
                                                                                                Νάσαινα Μαρία
 Σιαχάμης Νικόλαος
             Κουμάκης Κωνσταντίνος

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ 12-45-Ε60-00-00126-0-0

 


Προς:
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                      Ναύπλιο   27.09.2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΟΔΙΚΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
( σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017  Υ.Α. )

Για την διεξαγωγή 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής  στην Καλαμάτα, που θα πραγματοποιήσει το σχολείο σας, όπως αυτή περιγράφεται στο με αρ. πρωτ. 640/25-09-2017 έγγραφο του σχολείου σας που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, αποδεχόμενοι όλους τους όρους του, το γραφείο μας σας προσφέρει τα ακόλουθα και σύμφωνα με  όλες τις από το νόμο προϋποθέσεις, βάση της 129287/Γ2 Υ.Α./10-11-2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011)
ΧΡΟΝΟΣ: 13/10/17 έως 15/10/17
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: Ένα πολυτελές, ιδιόκτητο, ειδικό τουριστικό λεωφορείο, επαρκές για την κάλυψη του συνόλου των συμμετεχόντων, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΡΚ7100
           ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Καλαμάτα

Κόστος εκδρομής για 44 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές

Για το ξενοδοχείο  Hotel Sias Bungallows, Άγιος Αυγουστίνος, 24200, Ελλάδα με πρωινό

Κόστος ανά μαθητή 85,00 €  | Συνολικό κόστος: 85,00€ Χ 44 μαθητές=3.740,00€
Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει:
ü  Περιηγήσεις και μετακινήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο του σχολείου σας, με ειδικό τουριστικό λεωφορείο, που έχει όλες τις από το νόμο προδιαγραφές και έγγραφα (ΚΤΕΟ, ασφάλεια κλπ), για τις μεταφορές σχολικών εκδρομών, διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων όλο το 24ωρο.
ü  Το συνολικό κόστος του λεωφορείου μετά  των διοδίων, τροφής και διανυκτέρευσης οδηγών, έξοδα πάρκιν κλπ  
ü  Διαμονή δύο διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο Sias Hotel, σε τρίκλινα κατά βάση, τετράκλινα & δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές & ένα δίκλινο και δύο μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
ü  Πλούσιο μπουφέ για το πρωινό σας,  στο ξενοδοχείο.
ü  Τις παροχές του ξενοδοχείου Sias Hotel
ü  Δωρεάν συμμετοχή τεσσάρων συνοδών καθηγητών, χωρίς επιβάρυνση των μαθητών.
ü   ΦΠΑ
ü  Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. Και προαιρετική πρόσθετη ασφάλεια.Πολιτική πληρωμής και ακυρώσεων:
Εφ’ όσον επιλεχθεί το γραφείο μας, με την υπογραφή του συμφωνητικού καταβάλλεται το 50% της συνολικής τιμής. Επτά ημέρες πριν την αναχώρηση το άλλο 40%, και το υπόλοιπο 10% μετά το πέρας της εκδρομής, 15/10/17.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφθεί μετά την ανάθεση όπου και θα αναφέρεται το όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας και o αριθμός συμβολαίου για την Αστική και Επαγγελματική ευθύνη του γραφείου μας απέναντι σας. Στην συνέχεια με δική μας ευθύνη θεωρείται από την οικεία ΔΟΥ, και ένα αντίγραφο θεωρημένο παραδίδετε στο σχολείο.  
Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ), θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες κατόπιν συνεννόησης και βάση διαθεσιμότητας ξενοδοχείου και λεωφορείου. 
Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και είκοσι ημέρες πριν την διεξαγωγή της, οι απαιτήσεις της επιχείρησης ανέρχονται στο  30% της συνολικής τιμής.
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου μαθητή 20 ημέρες πριν την αναχώρηση επιστρέφεται 100% της κατ’ άτομο τιμής συμμετοχής, μέχρι επτά (7) ημέρες πριν την αναχώρηση το 40% της κατ΄ άτομο τιμής συμμετοχής, μέχρι τέσσερες ημέρες πριν την αναχώρηση δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων και παρακρατείτε όλο το ποσό της κατ’ άτομο συμμετοχής 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
u H όποια αλλαγή στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών επιφέρει αλλαγή και της κατά άτομο τιμής.
u Μετά το πέρας της εκδρομής θα εκδοθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
u Σε περίπτωσης ξαφνικής αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του οδηγού, θα αντικατασταθεί άμεσα.Για το ZAFIRIS TOURS

Άγγελος Ζαφείρης
ZAFIRIS TOURS
11 Sid. Merarchias str.
Nafplio   21 100
Tel. +2752022221
Fax +2752023805
www.zafiris-tours.gr


ΠΡΟΣ:
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ


Για την τριήμερη εκδρομή στην Καλαμάτα που θα πραγματοποιήσετε 13-15/10/2017, το γραφείο μας προσφέρει τα παρακάτω στην τιμή 90,00 € το άτομο με συνολική τιμή εκδρομής: 3.960 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
  • Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν όπως στη διακύρηξη του σχολείου σας.
  • Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 2* στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.
  • Πρωινά στο ξενοδοχείο
  • Δωρεάν συμμετοχή καθηγητών.
  • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
  • Φ.Π.Α.


ΝΑΥΠΛΙΟ 27/09/2017Για το STAIKOS TRAVEL

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ  Tours

Γραφείο Γενικού Τουρισμού .
Καποδιστρίου 8 Άργος .

Tel. 27510-24755  Fax. 27510-61243 
ΣΗΜΑ ΕΟΤ: 12-45-Ε-61-00-00223-0-0


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Για την εκδρομή που θα γίνει από το σχολείο σας στην Καλαμάτα από 13/10/2017 έως 15/10/2017, βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 640/25.09.2017, και είναι σύμφωνα με την 129287/Γ2/10-1102011 Υ.Α/(ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011 Υ.Α.), το γραφείο μας διαθέτει 1 τουριστικό λεωφορείο για τις μεταφορές των μαθητών & δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείo Belvedere στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.
Τιμή: 92,00 € ανά μαθητή.
Συνολική τιμή: 4.048,00 €.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ.
Δωρεάν συμμετοχή για τους καθηγητές.


Το λεωφορείο μπορεί να είναι μισθωμένο.
Δεχόμαστε υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, θεωρημένου από ΔΟΥ.
Απαιτείται προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού της εκδρομής.                                                                                                                                  ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ


                                                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε
                                                                                                                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ     ΓΕΝΙΚΟΥ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
                                                                                                                                                     ΤΟΥΡ/ΚΕΣ   ΜΕΤ/ΡΕΣ &    ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
                                                                                                                                                         ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 8-  ΆΡΓΟΣ
                                                                                                                                                    TΗΛ:.27510-24755- FAX :2751061243 
                                                                                                                                                        Α.Φ.Μ. 081889004- ΔOΥ ΑΡΓΟΥΣ

                                                                          

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση

Σας γνωστοποιούμε ότι το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει μονοήμερη εκδρομή στις Σπέτσες στις 25 Απριλίου 2017 από το πρωί μέχρι την ώρα 5 απογευματινή.
Ο αριθμός συμμετοχών των μαθητών είναι 150 και αριθμός των συνοδών καθηγητών 14.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να προσκομίσουν μέχρι τις 5/4/2017 και ώρα 11:00 π.μ. προσφορές που να αφορούν τη μετακίνηση των μαθητών με λεωφορεία, καθώς και το εισιτήριο του καραβιού που θα κάνει τη μεταφορά από Κόστα - Σπέτσες.

Σημείωση: Η μεταφορά των καθηγητών να μην επιβαρύνει το κόστος μετακίνησης των μαθητών.

Από το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Αξιολόγηση προσφορών για τη 2ήμερη εκπαιδευτική εκδρομής στην Καλαμάτα και Μάνη Μεσσηνίας

ΠΡΑΞΗ 13η

Σήμερα,  27 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτερα και ώρα 11:00 στο γραφείο της Διευθύντριας  του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, η Επιτροπή Αξιολόγησης  Προσφορών αποτελούμενη από:
•Πρόεδρο:  Χατζηνικολάου Ελισάβετ, Διευθύντρια  του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας
•Μέλος Α:  Κουτελιά Χρυσούλα
•Μέλος Β:  Τσσιρώνη Μαρία
•Μέλος Γ:  Σιαχάμη Νικόλαο, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας
•Μέλος Δ:  Κολιάτσου Άννα, πρόεδρο 15μελούς μαθ. συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας 
συνεδρίασε  με  θέμα: «Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμάτα - Μάνη» στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, και αφού έλαβε υπόψη της:
α) τη  με  αρ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. με θέμα "Εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας. (άρθρο 3)
 β) τη με αρ.52/15‐3-2017 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας
γ) την υπ'αριθμ. 5671/25-11-2016 απόφαση της ΔΔΕ Αργολίδας με θέμα: Έγκριση 
υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016-2017.
γ) τη με αρ. πρωτ. 146/2332017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή,
και μετά από επισταμένη έρευνα και αξιολόγηση  των κατατεθημένων στο Σχολείο μας κλειστών προσφορών των παρακάτω Τουριστικών Γραφείων, διαπιστώνει ότι προσφορές κατατέθηκαν από τους παρακάτω αναφερόμενους με αντίστοιχα αναγραφόμενα ποσά:
Προσφορές
Ποσό
1.      Zafiris Tours
2.257,00 
2.      Ψυχογιός
2.331,00 
3.      STAVROPOULOS TOURS
1887,00 € 
SPK TRAVEL                                                     1.831,5O €Ύστερα από τα ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα

Κρίνει και κατακυρώνει την προσφορά  υπέρ του τουριστικού γραφείου «SPK TRAVEL» με το ποσό των 1831,50 € για το συνολικό κόστος και το ποσό των 49,50 € ανά μαθητή, επειδή  ανταποκρίνεται  πλήρως  στις  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στην  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραπάνω εκπαιδευτική επίσκεψη.

Για το θέμα  αυτό  συντάχτηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.
Η Πρόεδρος                                                                                        Τα  μέλη 
Χατζηνικολάου Ελισάβετ                                                        Κουτελιά Χρυσούλα
                                                                                                Τσιρώνη Μαρία
 Σιαχάμης Νικόλαος
             Κολιάτσου Άννα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ 12-45-Ε60-00-00126-0-0

Προς:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                      Ναύπλιο   27.03.2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΑΝΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Για την διεξαγωγή 2ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής  στην Καλαμάτα και Μάνη Μεσσηνίας, που θα πραγματοποιήσει το σχολείο σας, όπως αυτή περιγράφεται στο με αρ. πρωτ. 146/23-03-2017 έγγραφο του σχολείου σας που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, αποδεχόμενοι όλους τους όρους του, το γραφείο μας σας προσφέρει τα ακόλουθα και σύμφωνα με  όλες τις από το νόμο προϋποθέσεις, βάση της 129287/Γ2 Υ.Α./10-11-2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011)
ΧΡΟΝΟΣ: 06/04/17 έως 07/04/17
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΕΝΑ πολυτελές, ιδιόκτητο, ειδικό τουριστικό λεωφορείο, επαρκές για την κάλυψη του συνόλου των συμμετεχόντων.
           ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Μεσσηνιακή Μάνη και Καλαμάτα

Κόστος εκδρομής για 37 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές

  • Για το ξενοδοχείο  GRECOTEL FILOXENIA  4*, με πρωινό
Κόστος ανά μαθητή 61,00 €   | Συνολικό κόστος: 2.257,00 €

  • Για το ξενοδοχείο  MESSINIAN BAY  3*, με ημιδιατροφή
  • Κόστος ανά μαθητή 67,00 €   | Συνολικό κόστος: 2.479,00 €Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει:
ü  Περιηγήσεις και μετακινήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο του σχολείου σας, με ειδικό τουριστικό λεωφορείο, που έχει όλες τις από το νόμο προδιαγραφές και έγγραφα (ΚΤΕΟ, ασφάλεια κλπ), για τις μεταφορές σχολικών εκδρομών.
ü  Το συνολικό κόστος του λεωφορείου μετά  των διοδίων, τροφής και διανυκτέρευσης οδηγών, έξοδα πάρκιν κλπ  
ü  Διαμονή μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, σε τρίκλινα κατά βάση, τετράκλινα & δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές & ένα δίκλινο και ένα μονόκλινο για τους συνοδούς καθηγητές.
ü  Πλούσιο μπουφέ για το πρωινό σας,  στο ξενοδοχείο.
ü  Ημιδιατροφή εάν επιλέξετε το ξενοδοχείο Messinian Bay.
ü  Τις παροχές του ξενοδοχείου της επιλογής σας.
ü  Δωρεάν συμμετοχή τριών συνοδών καθηγητών, χωρίς επιβάρυνση των μαθητών.
ü   ΦΠΑ
ü  Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.


Πολιτική πληρωμής και ακυρώσεων:
Εφ’ όσον επιλεχθεί το γραφείο μας, με την υπογραφή του συμφωνητικού καταβάλλεται το 50% της συνολικής τιμής. Επτά ημέρες πριν την αναχώρηση το άλλο 40%, και το υπόλοιπο 10% μετά το πέρας της εκδρομής, 10/04/17.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφθεί μετά την ανάθεση όπου και θα αναφέρεται το όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας και o αριθμός συμβολαίου για την Αστική και Επαγγελματική ευθύνη του γραφείου μας απέναντι σας. Στην συνέχεια με δική μας ευθύνη θεωρείται από την οικεία ΔΟΥ, και ένα αντίγραφο θεωρημένο παραδίδετε στο σχολείο.  
Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ), θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες κατόπιν συνεννόησης και βάση διαθεσιμότητας ξενοδοχείου και λεωφορείου. 
Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και είκοσι ημέρες πριν την διεξαγωγή της, οι απαιτήσεις της επιχείρησης ανέρχονται στο  30% της συνολικής τιμής.
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου μαθητή 20 ημέρες πριν την αναχώρηση επιστρέφεται 100% της κατ’ άτομο τιμής συμμετοχής, μέχρι επτά (7) ημέρες πριν την αναχώρηση το 40% της κατ΄ άτομο τιμής συμμετοχής, μέχρι τέσσερες ημέρες πριν την αναχώρηση δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων και παρακρατείτε όλο το ποσό της κατ’ άτομο συμμετοχής 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
u H όποια αλλαγή στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών επιφέρει αλλαγή και της κατά άτομο τιμής.
u Μετά το πέρας της εκδρομής θα εκδοθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
u Σε περίπτωσης ξαφνικής αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του οδηγού, θα αντικατασταθεί άμεσα.


 Για το ZAFIRIS TOURS

Άγγελος Ζαφείρης
ZAFIRIS TOURS
11 Sid. Merarchias str.
Nafplio   21 100
Tel. +2752022221
Fax +2752023805

www.zafiris-tours.gr

STAVROPOULOS TOURS
Αρ. Σήματος Ε.Ο.Τ. 12-45-Ε-60-00-00147-0-0
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ &
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ        
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΔΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
RENT A CAR
Πλαπούτα 24
ΝΑΥΠΛΙΟ 211 00
ΤΗΛ.: 2752025915
ΦΑΞ: 2752025867
ΚΙΝ.: 6944545891
              statour@otenet.gr    
Website: stavropoulostours.gr                                                   Ναύπλιο 27/03/17
                                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                                                            Κα  Δ/ντρια
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

            Για τη πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου σας στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, από ΠΡΟΣΥΜΝΗ στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ και επιστροφή  καθώς και τη διαμονή τους στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, (1 διανυκτερεύση), σε Ξενοδοχείο της πόλης της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση σας(83-15/03/2017), και είναι σύμφωνα με την 129287/Γ2/10-1102011 Υ.Α/(ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011 Υ.Α.) & 36637/Γ21/02-04-2012Υ.Α,   προσφέρεται:

To Ξενοδοχείο:
προσφέρεται:
Α/Α
ΟΝΟΜΑ & Δ/ΝΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
06/049/04/17 ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ (3 NIGHTS)

1.
GRECOTEL FILOXENIA 4* 4*HOTEL


51,00€/άτομο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
-          37 X 51,00=1887,00€ για το HOTEL GRECOTEL FILOXENIA

*** Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
*** Στην τιμή περιλαμβάνεται πρωινό.
***

Τα δωμάτια είναι τρίκλινα , τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.


                                        
ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ
Το πούλμαν θα είναι: υπερυψωμένο, κλιματιζόμενο, και θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μεταφορά μαθητών (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, ασφάλεια, έμπειροι οδηγοί, άριστα τεχνικά).
Ø Για τη χρήση των ζωνών ασφαλείας υπεύθυνοι είναι οι συνοδοί καθηγητές καθώς ακόμη και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Ø Οι καθηγητές θα είναι υπεύθυνοι για την αποφυγή παρεκκλίσεων από την προσυννενοημένη διαδρομή.
Ø Οι μαθητές, δια των καθηγητών τους, οφείλουν να πληρώσουν τυχόν ζημιές – καταστροφές στο μεταφορικό μέσο. Το σχολείο είναι υπεύθυνο για τη διευθέτηση του θέματος.
Ø Στην τιμή του Ξενοδοχείου συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου.
Ø Οι μαθητές, δια των καθηγητών τους, οφείλουν να πληρώσουν τυχόν ζημιές – καταστροφές στο Ξενοδοχείο. Δεν επιτρέπεται αποχώρηση των μαθητών αν δεν εξοφληθούν οι προκληθείσες ζημιές.
Στις προσφερθείσες τιμές συμπεριλαμβάνονται ακόμη:
Οι μετακινήσεις των μαθητών του σχολείου σύμφωνα με την πρόσκλησή σας.
ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ, ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΤΕΟ ΣΕ ΙΣΧΥ (η επιχείρηση διαθέτει δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ). ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ),
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 37 ΜΑΘΗΤΕΣ & 3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ,
Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 20% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 60% ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20% ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.
Το γραφείο, εφόσον επιλεγεί, προτίθεται να συνάψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό ολικής μίσθωσης Λεωφορείων με το Σχολείο, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα και με τη προκύρηξή σας.
•Ο οδηγός θα παραλάβει εγγεκρυμένο πρόγραμμα θεωρημένο από το Δ/ντή του Σχολείου. Στο πρόγραμμα θα αναφέρονται αναλυτικά οι μετακινήσεις των μαθητών με τις ώρες αποχώρησης και επιστροφής οι οποίες πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα.
Οι συνοδοί εκπ/κοί συμμετέχουν δωρεάν.
Τα λεωφορεία θα είναι ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία και τα ΚΤΕΟ τους θα βρίσκονται σε ισχύ.

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
Ø Στην περίπτωση αναβολής το Σχολείο δεν χρεώνεται για την ακύρωση της εκδρομής, με την υποχρέωση να την υλοποιήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα το ξενοδοχείου.
Ø  Σε περίπτωση ματαίωσης από 21 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση χρεώνεται τον  Σχολείο με το 30% του συνολικού κόστους.
Ø Στην περίπτωση που μαθητής ακυρώσει τη συμμετοχή του στην εκδρομή έως 22 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν χρεώνεται με ακυρωτικά. Αν η ακύρωση γίνει από 21 εως10 ημέρες πριν την αναχώρηση χρεώνεται με το 50% της συμμετοχής του. Εφόσον η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 10 ημέρες από την αναχώρηση χρεώνεται το 100% της συμμετοχής του.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η προσφορά ισχύει για τουλάχιστον 37 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές .
2. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουν δωρεάν στην εκδρομή και μέχρι των (3) ΤΡΙΩΝ ατόμων.
3. Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων στην εκδρομή πρέπει να ορισθεί μέχρι και 10 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση με λίστα καθώς και η πιθανή σύνθεση των δωματίων.
4. Αλλαγές, που πιθανόν θα χρειαστεί το πρόγραμμά σας, όπως αλλαγή του προορισμού των εκδρομών ή κάποιες από τις προβλεφθείσες κινήσεις θα γίνουν κατόπιν έγκαιρης συμφωνίας με το γραφείο μας.
5. Θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο 52 θέσεων.
6. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο στα παραπάνω τηλέφωνα.
7. Αποδεχόμαστε όλους τους όρους της προκήρυξης.
Για το γραφείο
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ  Tours

Γραφείο Γενικού Τουρισμού .
Καποδιστρίου 8 Άργος .

Tel. 27510-24755  Fax. 27510-61243 
ΣΗΜΑ ΕΟΤ: 12-45-Ε-61-00-00223-0-0


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Για την εκδρομή που θα γίνει από το σχολείο σας στην Καλαμάτα από 06/04/2017 έως 07/04/2017, βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 146/23.03.2017, και είναι σύμφωνα με την 129287/Γ2/10-1102011 Υ.Α/(ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011 Υ.Α.), το γραφείο μας διαθέτει 1 τουριστικό λεωφορείο για τις μεταφορές των μαθητών & μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείo Filoxenia στην Καλαμτάτα.
Τιμή: 63,00 € ανά μαθητή.
Συνολική τιμή: 2.331,00 €.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ.
Δωρεάν συμμετοχή για τους καθηγητές.


Το λεωφορείο μπορεί να είναι μισθωμένο.
Δεχόμαστε υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, θεωρημένου από ΔΟΥ.
Απαιτείται προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού της εκδρομής.                                                                                                                                  ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ


                                                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε
                                                                                                                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ     ΓΕΝΙΚΟΥ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
                                                                                                                                                     ΤΟΥΡ/ΚΕΣ   ΜΕΤ/ΡΕΣ &    ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
                                                                                                                                                         ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 8-  ΆΡΓΟΣ
                                                                                                                                                    TΗΛ:.27510-24755- FAX :2751061243 
                                                                                                                                                        Α.Φ.Μ. 081889004- ΔOΥ ΑΡΓΟΥΣ